De WARMSTE week

De Warmste week van Stubru

Kommaraf is ook dit jaar één van de goede doelen van de warmste week. Wil jouw organisatie, school, vereniging,... een centje bijdrage voor het voedselbedelingspunt, registreer je dan zeker op de site van de warmste week.

https://dewarmsteweek.be/goede-doelen?page=1&queries[]=Kommaraf  


Koekenbak van de blue's


We bakken koekjes en verkopen deze, om geld in te zamelen voor Kommaraf Aarschot. De volledige winst van de verkoop schenken we in het kader van de Warmste Week aan Kommaraf.

Brownies for life


Er zijn in onze directe omgeving nog heel wat mensen die het moeilijk hebben en die hulp kunnen gebruiken. Initiatieven als Kommaraf willen wij dan ook steunen. Zowel Mistinguett als Pauze zijn ieder bezig met het spijzen van de hongerigen en het laven van de dorstigen, wij zien het dan ook als onze plicht om ook hen die niet de middelen hebben om bij ons binnen te stappen eten en drinken aan te bieden. Kommaraf doet dat schiterend.