Werking

Werking van Kommaraf vzw

Kommaraf vzw richt zich tot inwoners van Groot-Aarschot die omwille van financiële en/of psychosociale problemen in de armoede terecht zijn gekomen. De doorverwijzing gebeurt via de sociale dienst van OCMW Aarschot en CAW Oost-Brabant. 


Voor haar werking is Kommaraf vzw afhankelijk van giften en sponsoring. De stad Aarschot stelt een locatie ter beschikking en geeft financiële ondersteuning.


Lokale bedrijven, winkeliers, landbouwers en organisaties geven ons gratis of tegen een kleine vergoeding producten en logistieke steun. 


De vrijwilligers van Kommaraf vzw hebben een mooie portfolio opgemaakt over hun werking. Klik hiernaast om het te bekijken!